Da se ljubav prema umetnosti prenosi sa kolena na koleno potvrđuje i činjenica da se u mnogim kućnim bibliotekama beograđana mogu pronaći stari katalozi.

Pokušaćemo da otrgnemo od zaborava izložbe koje su postavljane u Beogradu pre stotinak godina.

Da bi Vam približili umetnike i dela koja su tada izlagana odlučili smo da Vam svakog meseca prikažemo po jedan stari katalog iz biblioteke urednika Artsjaj-a.

Uživajte u prelistavanju!

Katalog Narodnog muzeja, 1901. godina (kliknite na naslov)
"Lada", katalog devete izlozbe, 1926. godina (kliknite na naslov)